Zamówienia publiczneZAPYTANIE OFERTOWE

22‑12‑2023 10:33:15

     Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autyzmem o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo   Zamówień Publicznych (Dz.U. z  2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

14‑02‑2022 19:47:07

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym  z autyzmem na rok 2022.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

09‑11‑2020 21:30:52
Dotyczy przeprowadzonego postepowania w sprawie udzielenia zamówienia bez
zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPYTANIE OFERTOWE

19‑10‑2020 12:03:29
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie (dalej MGOPS) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego ( bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ) na zadanie pod nazwą „Działania animacyjne – realizacja zajęć z terapii dźwiękami” w Klubie Seniora w ramach projektu pn; „GMINA KLECZEW STAWIA NA SENIORÓW!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

22‑02‑2018 16:22:06
Informacja z przeprowadzonego wyboru oferty w postępowaniu na usługę psychologa w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

10‑02‑2018 21:00:15
na usługę psychologa dla rodzin z terenu gminy Kleczew w ramach: Projektu pn.: „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

22‑01‑2018 11:48:20

W związku z realizacją Projektu „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim - projekt realizowany przez Powiat Koniński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleczewie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Usługa Fizjoterapeuta.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

04‑05‑2017 11:29:15
na usługę dla dzieci z terenu gminy Kleczew w ramach: Projektu pn.: „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
856KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
854KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Łucka
email: mlucka@mgops.kleczew.pl
, w dniu:  31‑05‑2011 16:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd , w dniu:  31‑05‑2011 16:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2023 10:34:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie