OgłoszeniaOgłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

04‑12‑2019 10:46:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o odmowie zatrudnienia

04‑11‑2019 11:40:42

W oparciu o wynik  postępowania konkursowego , który  został potwierdzony  w protokóle Komisji Rekrutacyjnej z dnia  15.10.2019 r., pomimo rozstrzygnięcia podanego na BIP w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie  odmawiam  zatrudnienia Pani  Małgorzaty Łucka na stanowisko  zastępcy  kierownika.
Jednocześnie  należy podnieść , że informacja na BIP MGOPS Kleczew o wynikach postępowania była niepełna gdyż nie zawierała  koniecznego uzasadnienia co wskazuje na naruszenie procedury  związanej z wyborem kandydata.

Ponadto Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Spoecznej  w Kleczewie  w chwili obecnej  odstępuje od ztrudnienia   zastępcy  kierownika  Miejsko- Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kleczewie.

Elżbieta Pasterska

Kierownik MGOPS

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

25‑10‑2019 13:51:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

23‑09‑2019 15:15:28
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autyzmem o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

20‑09‑2019 11:05:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

18‑09‑2018 11:44:18

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu na usługę fizjoterapeuty

06‑02‑2018 14:46:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

24‑05‑2017 15:09:28

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie o wynikach  naboru  na wolne stanowisko urzędnicze.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz obsługi programu pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci (Program 500+), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie wybrana została do zatrudnienia Pani Natalia Kościelska zamieszkała Budzisław Kościelny.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Natalia Kościelska spełniła  wszystkie  wymagania określone w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się  bardzo dużą  znajomością zagadnień podanych w ogłoszeniu o  naborze, w szczególności znajomością przepisów  ustawy pomoc państwa w wychowywaniu  dzieci oraz  podstawowej wiedzy z Kodeksu Postępowania  Administracyjnego.
Kandydatka posiada wiedzę oraz odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku  ds. świadczeń rodzinnych  oraz obsługi programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Pani Natalia Kościelska  podejmie pracę na stanowisku urzędniczym od  1.06.2017 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

24‑05‑2017 15:07:44

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie o wynikach  naboru  na stanowisko asystenta rodziny.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie wybrana została do zatrudnienia Pani Joanna Garczyńska  zamieszkała Kleczew.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Joanna Garczyńska  spełniła  wszystkie  wymagania określone w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się  znajomością regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi , przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej .
Kandydatka posiada wiedzę oraz odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku  asystenta rodziny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko „Asystenta Rodziny”

11‑05‑2017 11:38:25
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta Rodziny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 91 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Łucka
email: mlucka@mgops.kleczew.pl
, w dniu:  31‑05‑2011 16:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2021 20:17:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive