OgłoszeniaNabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

18‑09‑2018 11:44:18

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu na usługę fizjoterapeuty

06‑02‑2018 14:46:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

24‑05‑2017 15:09:28

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie o wynikach  naboru  na wolne stanowisko urzędnicze.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz obsługi programu pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci (Program 500+), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie wybrana została do zatrudnienia Pani Natalia Kościelska zamieszkała Budzisław Kościelny.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Natalia Kościelska spełniła  wszystkie  wymagania określone w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się  bardzo dużą  znajomością zagadnień podanych w ogłoszeniu o  naborze, w szczególności znajomością przepisów  ustawy pomoc państwa w wychowywaniu  dzieci oraz  podstawowej wiedzy z Kodeksu Postępowania  Administracyjnego.
Kandydatka posiada wiedzę oraz odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku  ds. świadczeń rodzinnych  oraz obsługi programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Pani Natalia Kościelska  podejmie pracę na stanowisku urzędniczym od  1.06.2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

24‑05‑2017 15:07:44

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie o wynikach  naboru  na stanowisko asystenta rodziny.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie wybrana została do zatrudnienia Pani Joanna Garczyńska  zamieszkała Kleczew.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Joanna Garczyńska  spełniła  wszystkie  wymagania określone w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się  znajomością regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi , przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej .
Kandydatka posiada wiedzę oraz odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku  asystenta rodziny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko „Asystenta Rodziny”

11‑05‑2017 11:38:25
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta Rodziny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

08‑05‑2017 12:32:47
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z przeprowadzonego wyboru oferty w postępowaniu na usługę psychologa w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie

17‑02‑2017 21:20:44

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie, ul. Strażacka 1 62-540 Kleczew, informuje, że w wyniku zakończenia procedury wyboru oferty dotyczącej  usług psychologa dla beneficjentów projektu„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne została wybrana oferta:

Pani Anny Lenartowicz  zam. Poznań

Uzasadnienie:
Pani Anna Lenartowicz  zam.  Poznań, spełniła wszystkie wymaganie  warunki  niezbędne do  realizacji przedmiotowego zadania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko psychologa

06‑02‑2017 14:25:22

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko psychologa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

12‑01‑2017 11:35:21

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej/opiekuna w OPS/ opiekuna osoby starszej/niepełnosprawnej do wykonywania usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

22‑12‑2016 12:01:15

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej/opiekuna w OPS/ opiekuna osoby starszej/niepełnosprawnej do wykonywania usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd , w dniu:  31‑05‑2011 16:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd , w dniu:  31‑05‑2011 16:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2018 11:45:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie