Zamówienia publiczneInformacja

22‑02‑2018 16:22:06
Informacja z przeprowadzonego wyboru oferty w postępowaniu na usługę psychologa w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

10‑02‑2018 21:00:15
na usługę psychologa dla rodzin z terenu gminy Kleczew w ramach: Projektu pn.: „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

22‑01‑2018 11:48:20

W związku z realizacją Projektu „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim - projekt realizowany przez Powiat Koniński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleczewie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Usługa Fizjoterapeuta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

04‑05‑2017 11:29:15
na usługę dla dzieci z terenu gminy Kleczew w ramach: Projektu pn.: „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd , w dniu:  31‑05‑2011 16:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2018 16:23:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive